Zarządzanie Wynajmem Nieruchomości

Ci z państwa którzy są właścicielami mieszkań i jednocześnie je wynajmują wiedzą jak dużo zaangażowania wymaga:

 1. znalezienie potencjalnego najemcy
 2. skonstruowanie właściwej umowy najmu
 3. zadbanie o bezpieczeństwo obu stron transakcji
 4. bieżące administrowanie tą nieruchomością.

Postanowiliśmy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i przedstawiliśmy to rozwiązanie pierwszym klientom w sierpniu 2009 roku. Efekt przerósł nasze oczekiwania. Reakcje klientów posiadających mieszkania na wynajem w Warszawie ale mieszkających daleko od naszego miasta są bardzo pozytywne a czasami wręcz entuzjastyczne. Okazało się że zainwestowanie kapitału w mieszkania na wynajem jest pomysłem bardzo dobrym i przynoszącym oczekiwana stopę zwrotu

ale

zajmowanie się administrowaniem często wymaga znacznego zaangażowania. Rozwiązanie Państwa problemu polega na tym że umowę najmu podpisujecie z Naszą Firmą która gwarantuje wam terminowe opłacanie czynszu i załatwianie wszelkich formalności związanych z poszukiwaniem najemców, kontaktami z administratorem budynku, przekazywaniem lokalu najemcy, dokumentacją związaną z lokalem.

Administracja lokalami na wynajem polega na wyręczeniu właściciela mieszkania we wszelkich czynnościach związanych z jego wynajęciem oraz nadzorem nad przebiegiem umowy najmu a w szczególności na:

 1. Podpisaniu umowy najmu z właścicielem ze zgodą na podnajem lub notarialne upoważnienie naszej firmy do reprezentacji,
 2. Wyszukanie najemcy, podpisanie umowy najmu i przekazanie lokalu najemcy protokołem zdawczo-odbiorczym.
 3. Monitorowanie przebiegu wynajmu i stanu technicznego nieruchomości.
 4. Rozliczenia ze wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią.
 5. Organizowanie prac remontowych.

Podstawą do świadczenia usługi jest umowa najmu lub pełnomocnictwo od właściciela do zawierania umów najmu. Nasze wynagrodzenie to 10% czynszu najmu netto.(suma wszystkich opłat z opłatami administracyjnymi włącznie).

Państwa korzyści to:

 1. terminowe i bezpieczne płatności(regularne wpływy)
 2. negocjowanie i podpisywanie w imieniu i za zgodą Właściciela umów najmu
 3. pobieranie i monitorowanie wpływów czynszowych
 4. dokonywanie w imieniu Właściciela wszelkich opłat (czynsz administracyjny, energia elektryczna, centralne ogrzewanie, telefon, etc.)
 5. organizacja serwisu technicznego usuwającego bezzwłocznie wszelkie usterki i utrzymującego mieszkanie w nienagannym stanie technicznym
 6. reprezentowanie właściciela we wszelkich sprawach przed najemcą
 7. reprezentowanie właściciela przed instytucjami i urzędami w sprawach dotyczących administrowanego lokalu

Zapraszamy:

 • Właścicieli posiadających jedno lub więcej mieszkań przeznaczonych na wynajem,
 • Właścicieli przebywających stale z dala od Warszawy lub za granicą a posiadających w Warszawie mieszkanie na wynajem
 • Deweloperów zainteresowanych wynajęciem lokali.
 • Banki zarządzające mieszkaniami.
 • Instytucje będące właścicielami lokali mieszkalnych.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 602 336 335  t.remkowska@remkowski.pl